Kirjat

Kuka täällä oikein määrää (2014)

Miksi nykylapsilla on niin paljon käytöshäiriöitä? Keskittymisvaikeudet, häiriköinti ja työrauhaongelmat ovat yleistyneet viime vuosina. Kun kukaan ei kiellä, lapselle ei kehity itsekuria. Miten tähän on päädytty? Suuret ikäluokat kävivät aikoinaan läpi kovan latistusmankelin, joka aiheutti henkisiä vaurioita, itsetunto-ongelmia ja ahdistusta isolle joukolle ihmisiä. Kovasta ja alistavasta kurista on tultu nykyiseen vaiheeseen, jossa lapsi on saanut omista asioistaan pelottavan suuren vastuun pelottavan aikaisin. 1990- ja 2000-luvuilla syntyneiden curling-tyylillä kasvatettujen lasten auktoriteettiongelmat ovat nyt tulleet näkyviin. Ongelmana ei enää ole latistettu itsetunto, vaan pikemminkin ei-sanan vähyydestä johtuva egon kasvu.

Tue lapsesi lahjakkuutta (2013)

Viljamaan yhdeksäs kirja Tue lapsesi lahjakkuutta (WSOY) on ilmestynyt ja saatavana kirjakaupoista. Miten tukea lapsen ja nuoren lahjakkuutta ja auttaa häntä pääsemään eroon opitusta avuttomuudesta? Kuinka huomata sählärin ja ujon lapset piilotettu osaaminen? Käytännön ohjeita ja teoriaa kasvattajille. Tilaa kirja tästä!

Käytä kiukkuasi (2012)

Käytä kiukkuasi rohkaisee oman tilan ottamiseen ja väkivallattoman aggressioon. Aggressionsa kadottanut on vaarassa masentua, passivoitua, katkeroitua ja kyynistyä. Teos antaa luvan oman reviirin rajaamiseen ja kannustaa kanavoimaan kiukun jämäkkyydeksi; ilman sisua ja aggression hyötykäyttöä asiat eivät etene.Sosiaalipsykologi Janne Viljamaan teos tarjoaa tilaisuuden tunnistaa oma aggressionsa ja muuttaa se toimintaenergiaksi. Luova, omannäköinen elämä vaatii oman sisäisen kiukkupussin avaamista aika ajoin. Kirja opastaa väkivallan kierteen katkaisuun ja auttaa pääsemään eroon opitusta avuttomuudesta. Se tutustuttaa vallankäytön muotoihin sekä suoran ja epäsuoran aggression tunnusmerkkeihin. Tilaa kirja tästä!

Pakko saada! (2011)

Nyky-yhteiskunta suosii pitkiä työpäiviä, extreme-lajeja ja nettipäivitysten vahtaamista. Poleemisessa Pakko saada -kirjassa kysytään, mihin katosi kohtuus ja voiko ihminen kokea elämänsä mielekkääksi ilman riippuvuuksia. Paljonko on sopivasti ja mikä riittää? Riippuvuus voi syntyä niin ruokaan, liikuntaan, tupakkaan, alkoholiin kuin seksiinkin. Näitä kaikkia tarkastellaan tässä kirjassa. Teos esittelee sekä toiminnallisia että kuntoilun ja päihteiden aiheuttamaa endorfiiniriippuvuutta. Pakko saada! paljastaa addiktin muotokuvan, tavan ajatella ja selitellä, sekä antaa välineitä riippuvuudesta irtautumiseen. Viljamaa käsittelee addiktioiden yhteiskunnallista taustaa ja näyttää mekanismin, jolla pullon hengen tai työnarkomanian selättänyt voi huomaamattaan joutua uuteen riippuvuuden kierteeseen. Kirjassa annetaan neuvoja kierteestä pois pääsyyn. Tilaa kirja tästä!

Pidä puolesi (2010)

Pidä puolesi - irti narsistin hampaista -kirjan ydintä ovat ajatukset siitä, että viisaalla ei ole tarvetta alistua eikä alistaa. Viisauden ja riippumattomuuden saavuttaa tiedolla. Asioihin perehtynyt ihminen on myönteisellä tavalla muiden mielipiteistä ja alistamisyrityksistä riippumaton. Janne Viljamaa kirjoittaa: "Narsismi ja vallankäyttö ovat läsnä myös asiantuntija–asiakas-suhteissa. Omaa elämää ja ajattelua ei kannata luovuttaa karismaattisellekaan gurulle. Kriittisyys ja vapaa mielipiteidenvaihto ovat narsistisen pönäkkyyden kaatajia. Ei ihme, että hirmuhallitsjat teloittavat aluksi ajattelijat ja humoristit. Huumori ja itseironia eivät kuulu todellisen narsistin harrastuksiin. Jäykistely leviää pelottavalla varmuudella narsistin lähiympäristöön. Mitä kovemmat olosuhteet, sitä tiuhemmin huumorin kukkaa on kasteltava." Vasta päästyään pois narsistin valtapiiristä ihminen tajuaa narsistin kyvyn manipuloida ja ottaa muut mukaan harhaiseen todellisuuteensa, jossa väärin tekeminen on oikein tekemistä, valehtelu totuutta ja kaikki paha on aina muiden syy. Tilaa kirja tästä!

Mitä minä teen tämän lapsen kanssa? (2009)

Tunnetko olevasi toivottoman tehtävän edessä, kun posliini hajoaa taas kerran sirpaleiksi lattiaan? Haastavan lapsen kasvattaminen on usein juuri sirpaleiden kokoamista. Se ei kuitenkaan vielä riitä: paloista pitäisi saada jotain kootuksikin. Haastavuus ei ole lapsessa huono piirre - päinvastoin. Jokaisella on oma temperamenttimme, joka näkyy kaikilla elämänalueilla. Samoin jokaisella on omanlaisensa intensiteetti, jolla tartumme toimeen. Jopa tapa, jolla haukkaamme omenaa, kertoo näistä ominaisuuksistamme. Haastava lapsi tuottaa vanhemmilleen ja opettajilleen usein harmaita hiuksia: kuinka toimia rajun rymytytön tai toisaalta ujon runopojan kanssa ja tukea heidän kasvuaan tasapainoisiksi aikuisiksi Kirja käsittelee runsain esimerkein ujoutta, estottomuutta, ADHD:ta ja autismin kirjoon kuuluvaa aspergeria. Se antaa toivoa haastavan lapsen vanhemmille ja muille kasvattajille sekä auttaa heitä lisäämään itsetuntemustaan kasvatuksen haastavalla tiellä. Tilaa kirja tästä!

Anna lapsen onnistua (2008)

Asiantuntijana viiden lapsen isä, sosiaalipsykologi Janne Viljamaa Mistä tulee lapsen hyvä itsetunto? Pitääkö lasta koko ajan kehua ja jättää huomiotta hänen tekemänsä virheet, niin itsetunnosta tulee rautainen vai kehittyykö perusteettomasti kehutulle lapselle vain narsistinen häiriö Tässä kirjassa käsitellään monia lapsiperheen ongelmia, kuten sisaruskateutta, television katselua ja jokailtaista neuvottelua nukkumaanmenosta. Samalla pohditaan, miksi olemme erilaisia, miten ujoa lasta on hyvä rohkaista tai mitä tapahtuu, jos aikuinen puhuu toista ja tekee toista. Jokainen vanhempi voi löytää kirjasta paljon tuttua ja paljon uutta. Kirjan kirjoittaja, sosiaalipsykologi Janne Viljamaalla on viisi lasta. Siksi kirjoittajan tapa lähestyä aihetta on pikemminkin nöyrä kuin etusormi pystyssä heristelevä. Tilaa kirja tästä!

Itsetunto kuntoon (2006)

Teoksessa pohditaan itsetunnon olemusta ja tasavertaista vuorovaikutusta elämässä, parisuhteessa ja työpaikalla. Kirja itsetunnosta kiinnostuneille, opettajille, kasvattajille ja henkilöstöasioiden parissa työskenteleville. Itsetuntemus on avain itsearvostuksen löytämiseen. Tulee uskaltaa tunnistaa ja kohdata heikkouksiaan, se auttaa tuomaan myös yksilön parhaat puolet esiin. Kirja antaa ajattelun siemeniä. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa toimii opettajana ja itsetuntokouluttajana. Hän on kirjoittanut aiheesta useita artikkeleita. Viljamaa on myös tunnetun Sohvaperunasta ikiliikkujaksi -teoksen kirjoittaja. Tilaa kirja tästä!

Sohvaperunasta ikiliikkujaksi (2001)

Ovatpa tavoitteena stressistä irti pääseminen, liikunnan aloittaminen tai säännölliseen liikuntaan motivoituminen, tämä sosiaalipsykologi Janne Viljamaan kirja antaa käytännönläheisiä ohjeita psyykkisten pattereiden lataamiseen, etenkin liikunnan avulla. Kirja antaa terveydenhuollon ammattilaisille, yritysten henkilökunnan liikuttajille, liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä kaikille liikunnan parissa työskenteleville vinkkejä siitä, miten saada ihmiset löytämään liikunnan ilo ja harrastamaan kuntoilua säännöllisesti ja pitkäjännitteisesti. Tieto liikunnan motivoinnista kuuluu jokaisen liikunta-alan ammattilaisen työpakkiin. Kirja soveltuu myös jokaiselle liikunnan aloittamista suunnittelevalle, lisämotivaatiota tarvitsevalle ja myönteisestä liikunta-ajattelusta kiinnostuneelle.